Dünya tarihinin ilkleri

Yorum Yaz
Dünya tarihi ilginç olaylarla dolu. Peki hangi tarihteki ilkleri ne kadar biliyorsunuz? Osmanlı ilk kez ne zaman toprak kaybetti ilk kez bütçe ne zaman yapıldı padişahlar lakaplarını ilk nasıl aldı? Hepsini cevabı burada…
Dünya tarihinin ilkleri

Mesela Uzaydan görülen tek insan yapıtı Çin Seddi'dir.

Türk sinema tarihinde ilk uluslararsı ödül alan ilk film Susuz Yaz'dır.

Dünyada bilinen ilk kilise Hatay'daki Senpiyer Kilisesi'dir.

Mallarda kalite arayan ilk millet Türkler'dir.Hristiyanlığı kabul eden ilk kafkas kavmi Gürcüler'dir.

İlk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmıştır.

İlk cuma namazı Ranuna Vadisi'nde kılınmıştır.

Yeryüzünde yapılan ilk mabet bina Kabe'dir.

Gümüş en çok Meksika'da üretilir.

Uçak ilk olarak ABD'de kullanılmaya başlanmıştır.

Dünyanın en az yüzölçümüne sahip ülkesi Vatikan'dır.

Dünya tarihinde olan
herşeyin ilki İlk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmıştır.

Osmanlı Devleti'nde toplam 36 kişi padişahlık yapmıştır.

Sipahi örgütü ilk kez Orhan
Gazi döneminde kuruldu.

III.Osman zamanında hiç ayaklanma ve savaş olmamış sadece büyük yangınlar çıkmıştır.

Hz.Muhammed'in(s.a.) ilk diblomatik
başarısı Hudeybiye Antlaşması'dır.

Osmanlı Devleti'nde en fazla padişah ismi Mehmet'tir.

Osmanlı
döneminde ilk denizaltıyı İbrahim Efendi yapmıştır.

İlk vezirlik sistemi Abbasiler tarafından oluşturulmuştur.

Osmanlı Devleti padişahlarından piyanist olan ilk ve tek patişah V.Murat'tır.

İkta sistemi ilk defa Hz.Ömer zamanında uygulanmıştır.

Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim'dir.

Tarihte ilk ticaret kolonileri İyonlar tarafında oluşturulmuştur.

Balkanlar II.Kosova savaşı ile ilk kez Türk yurdu olmuştur.

İlk anayasayı Babiller oluşturmuştur.

Osmanlı Devleti'nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu'da oluşturulmuştur.

Sivil Savunma teşkilatı ilk olarak I.Dünya Savaşı esnasında oluşturulmuştur.

Orta Doğu'ya 4 kez Haçlı Seferi düzenlenmiştir.

Müslümanlarla Türkler ilk kez 4 Halife devrinde karşılaşmıştır.

Osmanlı Devleti'nde ekberiyet sistemi ilk defa I.Ahmet devrinde uygulanmıştır.

İlk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından düzenlenmiştir.

İlk Türk amiral Çaka Bey'dir.

İlk Türk deniz savaşını Çaka Bey yapmıştır.

Osmanlı Devleti'nde ilk divan Orhan Bey
döneminde kurulmuştur.

Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça'dır.

İlk İslam devletinin temelleri Mekke'de atılmıştır.

İlk anayasamız 1876'daki I.Meşrutiyet Anayasasıdır.

Fatih Sultan Mehmet 12 Hristiyan devletini yıkmıştır.

Yıldırım Bayezid yıldırım lakabını Niğbolu Savaşı'na almıştır.

Osmanlı Devleti ilk deniz savaşı Venedikler'le yapmıştır.

Atatürk'e
gazi ve maraşallik ünvanı Sakarya Savaşı'ndan sonra verilmiştir.

Osmanlı Devleti'nin son halifesi Abdülmecid'tir.

Dört
işlemi ilk kez Sümer'ler bulmuştur.

Tarihte bilinen ilk büyük ve düzenli orduyu Akadlar kurmuştur.

Tarihdeki ilk yazılı antlaşma Kadeş'tir.

Parayı ilk kez Lidyalı'lar bulmuştur.

Mesela; Türkiye Cumhuriyeti devletini ilk kabul eden devlet Ermenistan'dır

Mısırlı'lar Hiyogralif Yazısını kullanmıştır.

Anadolu'ya yazıyı ilk getirenler Asurlar'dır.

Miladi takvimi Mısırlı'lar oluşturtuRomalı'lar
geliştirdi.

İbraniler tarihte tek tanrılı inanca inanan ilk kavimdir.(Musevilik)

Tarihte ilk demokrasi örneğini Yunanlı'lar uygulamıştır.

Ağrı Dağı'nın eski adı Ararat'tır. Yüksekliği ise 5135km'dir.

T.C.'de ilk general Fevzi Çakmak'tır.

Türkler'in ilk kullandığı takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir.

Yerleşik
hayata geçen ilk Türk kavmi Uygurlar'dır.

Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den almıştır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorum yaparken dikkat edilmesi gerekenler:

* Yaptığınız yorumun tamamı büyük harf olmamasına özen gösteriniz
* Yorumlarınız da argo içeren kelimeler kullanmayınız
* Reklam amaçlı yorumlarda bulunmayınız
* Konu dışında iletmek istediğiniz bir şey varsa iletişim formunu kullanın
* Yorumlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum